Колку сте задоволни од производите на Стружанка?

Број на гласачи
1947
Прв глас
Понеделник, 06 Септември 2010 12:22
Последен глас
Сабота, 28 Јануари 2023 14:26

Колку сте задоволни од производите на Стружанка?

Кликови проценти Графикон
Презадоволни
1198 61.5%
Задоволни
585 30%
Незадоволни
164 8.4%