Колку сте задоволни од производите на Стружанка?

Број на гласачи
1779
Прв глас
Понеделник, 06 Септември 2010 12:22
Последен глас
Вторник, 21 Јануари 2020 22:34

Колку сте задоволни од производите на Стружанка?

Кликови проценти Графикон
Презадоволни
1093 61.4%
Задоволни
539 30.3%
Незадоволни
147 8.3%