Колку сте задоволни од производите на Стружанка?

Број на гласачи
1814
Прв глас
Понеделник, 06 Септември 2010 12:22
Последен глас
Понеделник, 04 Мај 2020 06:09

Колку сте задоволни од производите на Стружанка?

Кликови проценти Графикон
Презадоволни
1112 61.3%
Задоволни
551 30.4%
Незадоволни
151 8.3%