Колку сте задоволни од производите на Стружанка?

Број на гласачи
2077
Прв глас
Понеделник, 06 Септември 2010 12:22
Последен глас
Среда, 29 Ноември 2023 15:40

Колку сте задоволни од производите на Стружанка?

Кликови проценти Графикон
Презадоволни
1271 61.2%
Задоволни
628 30.2%
Незадоволни
178 8.6%